Ett axplock från våra portföljinnehav

1. Vironova

Vironova grundades i Stockholm 2005 och är en världsledande partner till den globala life science-gemenskapen i utvecklingen av nya terapier för morgondagen.
Företaget har idag ca 120 anställda fördelat på två labb placerat på Karolinska Institutet.

Vironova är ett svenskt bioteknikföretag som tillhandahåller omfattande hårdvara, mjukvara och tjänster för analys av nanopartiklar. Genom att kombinera hård- och mjukvarulösningar för avancerad elektronmikroskopanalys stödjer företaget sina partners genom hela värdekedjan.

Från den första provförberedelsen till avbildning och slutligt analysresultat tillhandahåller företagets engagerade team insiktsfulla och handlingsbara data. Företaget ger kunderna möjlighet att fatta bättre informerade beslut, skapa värde och säkerställa säkerhet för patienter över hela världen.

Life science-marknaden förändras. De senaste framgångarna inom genetisk medicin har banat väg för en bredare våg av terapier och nästa generations teknologier.

När konventionella terapier mognar framträder cell- och genterapier som framtiden för bioläkemedel, vilket representerar ett centralt tillvägagångssätt för att behandla tidigare obotliga sjukdomar och tillstånd. Som ett resultat förväntas den globala cell- och genterapimarknaden växa från 3 till 27 miljarder dollar år 2025.

Utveckling av nya terapier är en mycket reglerad, kostsam och tidskritisk process – som sätter höga standarder för säkra, pålitliga och intuitiva system över hela produktionslinjen. Vironova är i pole position för att fånga värde och tillväxtmöjligheter i detta ständigt föränderliga landskap. Transmissionselektronmikroskopi (TEM) parat med vår intelligenta programvara och erfarenhet är den ledande metoden som kan producera en pålitlig och korrekt analys för utveckling av nya terapier.

Företaget har idag avtal med 15 av värdens största läkemedelsföretag. Under 2022 sätter bolaget upp sitt tredje labb på Karolinska Institutet där ca 40 högutbildade personer kommer att nyanställas.

2. Adeltrad

Adeltrad AB är ett investeringsföretag som investerar i ädelträ. Avverkningen av skogen sker från att det är ca 20 år. För varje avverkat träd återplanteras ett nytt. Vårt innehav har varierad ålder vilket innebär att vi har flera avverknings-perioder. Skog har ett högt avverkningsvärde och bygger ett stort substansvärde i företaget om genererar framtida goda aktieutdelningar.

Att kombinera investeringsmodellerna stödjer fullt ut vårt synsätt med riskjusterad avkastning. Långsiktigt värdeskapande kräver en förståelse för risker och möjligheter kopplade till hållbarhet.

För oss är det självklart att hållbarhet ingår i vår investeringsfilosofi. Vi letar kontinuerlig avverkningsklar skog på den globala råvarumarknaden.

Ädelträ är en benämning på vissa träslag. Det finns ingen vedertagen definition, allmänt räknas vissa träslag från lövträd som ädelträ. Några träslag som räknas till ädelträ är till exempel alm, bok, ek, ebenholtz,  mahogny och teak. 

Vi har idag tillgång till 55 ha avverkningsklar teakskog samt 60 ha yngre skog. Avverkning påbörjas efter regnperioden som avtar normalt sett under januari. Förhandling och scouting pågår kontinuerligt med skogsägare för fler typer avverkningsklar skog.

3. AbiCure Sweden AB

är ett internationellt företag inom life science med fokus på att förbättra människors hälsa och välbefinnande.

Vi  marknadsför och säljer läkemedelsklassade produkter samt ett sortiment av medicintekniska produkter.

Vi marknadsför och säljer kliniskt bevisade och evidensbaserade väl undersökta produkter som klassificeras som läkemedel, medicintekniska produkter och innovativ medicinsk teknologi.

AbiCure Sweden AB kommer att verka inom marknadsföring och försäljning av hälsovårdsprodukter från ett antal internationella tillverkare med exklusiva distributions-rättigheter för nationella och internationella marknader.

Företaget är delägare i en läkemedelsdistributör i Paktistan, Lahore. Genom detta företag når man en marknad på hundratals miljoner människor och som sträcker sig i hela Asien.

4. Norden Estates AB/BIMvista

Norden Estates AB’s målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva bostäder med fokus på de globala målen, nollenergiprestanda och hållbart konceptbyggande. 

Koncernens verksamhet kommer att omfatta aktiv fastighetsförvaltning, projektledning, utveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har Norden valt att arbeta med egenutvecklade koncepthus.

Målsättningen är att Norden Estates kommer erbjuda fler än 2 000 bostäder på 8 år med ett årligt uppskattat hyresvärde om 230 miljoner kronor.

BIMvista är ett helägt dotterbolag som utvecklat en digital plattform för verifiering och visualisering av fastighetsbranschens datainsamling med avseende på Energianvändning, CO2-emissioner, vattenanvändning mm. 

Plattformen visar denna data ur ett visuellt perspektiv för lättare och snabbare kunna försåt och justera data-/värdarna.

Exitplanen är att notera bolaget på en lämplig marknadsplats exempelvis Nasdaq och med förvärv ta nästa nivå med hållbart byggande.

5. Finansgirot Sverige AB

Finansgirot finansierar din tillväxt och förvaltar din avkastning. Finansgirot är en plattform där du tryggt kan låna in pengar som privatperson och företagare till en hög, marknadsmässig ränta. Bolagets mål är att göra det enkelt för sina kunder att fatta ekonomiskt och ekologiskt hållbara beslut med sin ekonomi. På företagets kontor i Mölnlycke hittar ni vårt team av passionerade och pålitliga medarbetare som kommer att göra sitt absolut yttersta för att hitta den bästa lösningen för Er.

Bolaget är grundat av erfarna entreprenörer och investerare i tillväxtföretag, med över 130 års gemensamma erfarenheter av bank och investeringar.

Ännu ett fantastiskt år bakom oss där vinsten stiger från 5,7 miljoner 2020  till 17,4 miljoner 2021. Dessutom kommer vi inom kort lansera en nyhet som tar oss upp på en helt ny nivå där potentialen är hög och bolaget har en enormt ljus framtid.

6. Zobrius Pharma AS

Zobrius Pharma utvecklar, producerar och marknadsför unika patenterande hälsotillskott, food supplements och OTC-produkter. Alla produkter är utvecklade i Norge ur ett hållbart perspektiv som är baserade på naturliga råvaror.

Företaget skall bli en viktig bidragsgivare inom utvalda segment av hälsotillskott, OTC-produkter och receptfria läkemedel i världen. Bolaget presenterar kontinuerligt nya innovativa produkter som gör det möjligt för människor till bättre hälsa.

Experterna i Scientific Advisory Board har lång internationell erfarenhet från högt erkända  universitet, inklusive kliniska prövningar publicerade i peer-reviewed vetenskapliga tidskrifter. Deras meriter inkluderar toppmodern forskning och utveckling med beprövade resultat. Bolagets vetenskapliga experter använder sin spetskunskap och erfarenhet för att formulera innovativa produkter för bättre hälsa. Zobrius Pharmas forskare har utformat flera vetenskapliga studier som är planerade att starta under 2022.

Styrelsen, ledningen och Scientific Advisory Board har omfattande internationell kunskap och erfarenhet från Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Over the Counter Drugs (OTC), Receptbelagda läkemedel (Rx), Finans, Juridik och Forskning & Utveckling med dokumenterade resultat.

7. Aktiegirot Sverige AB

Aktiegirot Sverige AB är en mötesplats för Private Equity och kapital samt tjänster kring onoterade aktier. Aktiegirot erbjuder en smidig molnbaserad tjänst där företag enkelt och tryggt kan föra en aktiebok digitalt enligt Aktiebolags Lagen, ABL.

Teamet bakom Aktiegirot består av entreprenörer och placeringsrådgivare med lång erfarenhet av att bygga innovativa och framgångsrika koncept.

Företagande skall vara enkelt, roligt samt ge avkastning. Sverige är internationellt känt för sina många, stora och framgångsrika företag. Det finns en enorm innovationslust och ett företagsklimat som gör att många företag bildas, som utvecklar intressanta lösningar inom spridda sektorer och branscher. Aktiegirot är sprunget ur idén att elda på denna lust och bistå med de delar som kan bromsa utvecklingen.

För att bygga stabila företag behövs drivna personer och starka affärsidéer men också att all dokumentation är i ordning samt i många fall kapital för utveckling. Aktiegirot är till för att hjälpa företagare med att förenkla en del av dokumenthanteringen och bolag att utvecklas genom att föra ihop dem med privata investerare samt för aktieägare att ha god översyn över sitt innehav.

Aktiegirots vision är att alla, oavsett storlek på sparbössan, skall kunna investera i intressanta och innovativa bolag med potential att ge sina investerare god avkastning. 

8. Meminisse AB

Meminisse utvecklar framtidens digitala lösningar för människor som direkt eller indirekt berörs av kognitiva sjukdomar som till exempel Alzheimers sjukdom.

Lösningarna ska förenkla tillvaron och uppmuntra personen med sjukdomen att fortsätta leva ett så aktivt liv som möjligt utan oro och rädsla för att något ska hända.

Meminisse produkter och tjänster ska fungera som ett paraply över patienten och anhöriga och erbjuda stöd, hjälp och support som kan underlätta resan under sjukdomsförloppet

Care:
Den första online-läkartjänsten i världen specialiserad för personer med kognitiva sjukdomar.

Home:
Korsanslutna IoT- och smarta enheter för en säker hemmiljö samt underlättande i det dagliga livet.

Science:
Genom lösningarna Home och Care samlas värdefull anonymiserad data som AI-modelleras för att bland annat kunna användas i kliniska och vetenskapliga studier.

9. Inuheat Group AB

Från en svensk innovation till ett globalt varumärke

Inuheat är ett Ingredient Brand som grundades 2013 och arbetar med världens största varumärken inom sport-, utomhus- och arbetskläder.

Aldrig tidigare har det varit så lätt att hålla sig varm i kalla miljöer, något som efter-frågas allt mer inom sport och fritid, framförallt efterfrågat och viktigt inom yrkesindustri. Lösningen som gör det möjligt är den värmeplattform som utvecklats av Inuheat. Inuheat har under många år forskat och utvecklat systemet som gör det unikt enkelt för klädföretag att erbjuda sina kunder värmekontrollerade kläder som de kan bära nära huden.

Integration och produktion sker smidigt utan att ändra den ursprungliga  designen eller komforten på kläderna. Värmefunktionen kompletteras med det molnbaserade och omfattande tjänstesystemet ”Inuheat Online”.  Inuheat Online utökar basfunktionerna (värme i kläderna) med bland annat produktionsstöd och kvalitetskontroll, IoT-lösningar och CRM-funktioner mellan företag och konsument. Värmeplattform erbjuder en kombination av tekniker och lösningar som idag är unik på marknaden. Det ledande systemet för aktiv bärbar värme, implementerat i kläder från världens bästa varumärken – det skapar fantastiska produkter.

Erfaren ledning och styrelse
Starkt ledarskap tillsammans med en erfaren styrelse med tydlig återförsäljarerfarenhet Johan Thiel ledde framgångsrikt hjälmsäkerhetsföretaget MIPS i flera år och är nu engagerad i flera bolag med inriktningen ”Ingredient Brand” Rolf G Schmid har bland annat varit VD för MAMMUT Sports Group AG och är nu ordförande i natur- och friluftsföretaget Fenix Outdoor Group

10. YouCruit AB

YouCruit’s digitala plattform Lanefinder automatiserar och digitaliserar stora delar av truckingindustrin och anställningsprocessen, både för förare och truckingbolagen i USA. Detta sparar väldigt mycket tid och pengar jämfört med manuell hantering. Lanefinders jobbmarknadsplats är idag en de facto-standard där du mer eller mindre måste synas för att finnas, säger Mats Holmbäck, VD.

Med en omsättning på över 6.500 miljarder kronor årligen är den amerikanska truckingindustrin omkring tio gånger större än den globala musikindustrin och är den näst största industrin i USA. 3,5 miljoner amerikaner arbetar som lastbilsförare som är det vanligaste jobbet i 29 delstater.

Varje år byter i genomsnitt 94 procent av dem jobb, där den lagstadgade anställningsprocessen är en analog och administrativ börda som ställer oerhörda krav på både förare och truckingbolag.

YouCruit grundades 2012 som ett generellt rekryteringsverktyg men har sedan 2019 nischat mot den amerikanska trucking industrin. Bolaget reste under 2021 ca. 140 mkr för att ytterligare accelerera tillväxten av deras jobbmarknadsplats Lanefinder. YouCruit har huvudkontor i Malmö med ett amerikanskt kontor i Tampa, Florida.

”Hela USA:s ekonomi vilar på transportindustrins axlar och vi ser att Lanefinder kommer att bli en avgörande pusselbit för industrin att förlita sig på för att växa i den takt den behöver framöver. Nu har vi alla resurser för att bygga den jobbmarknadsplats den så länge behövt och förtjänat.”
Företaget siktar på att börsnoteras 2022. Företaget spås bli en UNICORN.