Tillsammans med alla engagerade medarbetare ska vi tillsammans fortsätta att leverera enligt vår modell för hållbar och lönsam tillväxt

” Jerry Rodin / VD Norberg & Partner

Hållbarhet – Innovation – Omtanke

Norberg & Partners affärsidé är att investera i en väl diversifierad portfölj.

Företaget styrs av en filosofi som innebär att företaget har en tydlig modell för sitt innehav med fokus på lönsamhet. Den här modellen har redan visat sig väldigt framgångsrik.
Långsiktigt värdeskapande kräver en förståelse för risker och möjligheter kopplade till hållbara innovationer.

För oss är det självklart att hållbarhet ingår i vår investeringsfilosofi, alla våra investeringar gör vi med omtanke. För att generera högsta möjliga avkastning har vi noggrant scoutat vårt innehav som innehåller Börsbolag placerade i en kapitalförsäkring, Private Equity samt alternativa placeringar.
Det innebär att vi erbjuder en investeringsportfölj inom onoterade och noterade bolag. Vår investeringsmodell bygger på att hitta så hög riskjusterad avkastning som möjligt.