Erbjudandehandling avseende budpliktsbudet på Aino Health

Norberg & Partner Sustainable Group offentliggör erbjudandehandling avseende budpliktsbudet på Aino Health

Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) (”Norberg & Partner”) lämnade den 29 september 2023 ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Aino Health AB (publ) (”Aino Health”) enligt reglerna om budplikt (”Erbjudandet”). Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet offentliggjordes idag. Aktierna i Aino Health är listade på Nasdaq First North Growth Market.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgängliga på Norberg & Partners webbplats, www.norbergpartner.se, samt på Nordic Issuing ABs (”Nordic Issuing”) webbplats, www.nordic-issuing.se. Anmälningssedel kommer även att distribueras till aktieägare i Aino Health vars innehav var direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 13 oktober 2023.

Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 16 oktober 2023 till och med den 13 november 2023. Utbetalning av vederlag förväntas påbörjas omkring den 20 november 2023. Norberg & Partner förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen och att senarelägga likviddagen. En förlängning av acceptfristen kommer inte att fördröja utbetalning av vederlag till dem som redan har accepterat Erbjudandet.

Läs hela pressmeddelandet här>>>