VD har ordet

Robust investeringsmodell och en tillväxt i världsklass

Jag vill sammanfatta de händelserika och utmanande första 16 mån för Norberg & Partner Sustainable Group AB(publ), med en begränsad möjlighet att fysiskt träffa företag och investerare med tanke på covid-19.
Det är med en enorm stolthet jag kan konstatera att vi har en robust investeringsmodell samt en stark och kompetent organisation med förmågan att hantera kriser och i dessa besvärliga tider kunna leverera vinster samt tillväxt i världsklass.

Vi konstaterar en mycket god lönsamhet med grunden av ett väl diversifierat spektrum av innovativa och hållbara investeringar. Det är min fasta övertygelse att hållbarhet och god avkastning går hand i hand.

 

När spridningen av covid-19 tog fart i början av förra året var det några få som anade de globala konsekvenserna.
Vi agerade med stor beslutsamhet för att redan i ett tidigt skede begränsa mötena fysiskt och bibehålla ett högt tempo i vårt dagliga arbete. Snabbt infördes effektiviseringar i vår verksamhet för att mildra effekterna på resultat och kassaflöde samt för att upprätthålla en god hälsa för våra medarbetare.

När vi nu ser tillbaka på den korta men intensiva resan som företaget varit med om så imponeras jag av den enormt stigande substanskursen för vårt innehav. Målsättningen är nu att fortsatt försätta företaget i en gynnsam sits med innehav som även framöver har stor potential att öka i värde. Vi genomför även fler rekryteringar in i styrelsen och sätter företaget i ett gynnsamt läge för att kunna agera snabbt vid vår tilltänkta notering under 2022.

Vi genomför även stora investeringar för att stärka vår portfölj och får nu, i skrivande stund allt vårt innehav värderat av en internationell auktoriserad aktör. Allt för att i närtid kunna sätta NAV kurs på vårt innehav.

Jag vill återigen sända ett stort tack till alla våra drygt 700 aktieägare för att ni tror på oss och har hjälpt oss att göra den här resan möjlig. Utan er hade vi inte varit i den gynnsamma positionen vi är idag. Jag är mycket stolt över den energi och den beslutsamhet som mina medarbetare visat under detta speciella år. Tillsammans med alla engagerade medarbetare ska vi tillsammans fortsätta att leverera enligt vår modell för hållbar och lönsam tillväxt.