Ledning & Styrelse

Roland Norberg

Styrelseordförande

 

Roland har under 50 års tid drivit bolag både i och utanför Sverige. SMRI, Strategic Market Research Institute, är moderbolag för en mindre privatägd koncern med dotterföretagen SveMa Group, SveMa Svenska Marknadsundersökningar, TellUsNow, SveMa Research Kft, NorMa Nordiska AS samt CDC Fastigheter. Norberg & Partners TGI AB, NPSI AB och Aktiegirot Sverge AB är partnerägt av Roland Norberg.

Roland har en tydlig filantropiskt ådra, vilket har genomsyrat hela hans karriär. Tillsammans med sin bror tog de in över 100 miljoner till Svenska Ishockeyförbundets ungdomssatsning, via Sweden Hockey Pool.
Grundare till Norberg & Partner Sustainable Group AB. 

Jerry Rodin

VD

 

Jerry har en lång och gedigen erfarenhet som ledare och chef inom bank och näringsliv i flertalet olika positioner.

Jerry var med och byggde upp en helt ny avdelning på banken i en chefsposition, med en miljardmarknad i sikte. Lång erfarenhet från flertalet styrelseuppdrag.

Utbildad inom statistik och analys som ligger till god grund i analysarbetet kring investeringar. 

Jerry har ett gediget sparintresse sedan 30 år och jobbat med  aktier, fonder, räntelösningar och kombinerat mycket framgångsrika portföljupplägg.

Under åren på både storbank och nischbank har Jerry har arbetat som Swedseclicensierad rådgivare inom privat och Företagsmarknad.

Grundare till Norberg & Partner Sustainable Group AB. 

Tobias Ekelin

Styrelseledamot

 

Tobias har studerat ekonomi vid Lunds universitet och började sedan på SHB i Malmö. 

Arbetade som aktiemäklare/ förvaltare under 6 års tid. 

2006 började Tobias på Carnegie Investment Banking i Malmö. Efter 3 år blev Tobias VD för Sedermera Fondkommission AB.

2012 var Tobias medgrundare till Corpura Fondkommission som sedan sålde 2019. Senaste åren har Tobias arbetat med egna investeringar.

Simon Nielsen

Simon Nielsen

Styrelsesuppleant

 

 

Per-Olof Andersson

Advisory Board

 

Med över 50 års erfarenhet inom näringslivet för speciellt ägarledda företag som affärskonsult inom management, styrelsearbeten, finansiell rådgivning, kapitalplaceringar, pensionslösningar, skatt, redovisning, bolagsrätt för aktiebolag, handelsbolag och stiftelser, affärsförhandlingar, försäljning /köp och värdering av företag, strategisk verksamhetsplanering, bolagsstrukturer och organisation. Internationell erfarenhet som styrelseledamot i utländska organisationer, samt fd ordföranden i Svenska Revisorsamfundet.

Martin Frotjold

CIO och IR/IM

 

Martin har över 30 års erfarenhet inom IT och medicinteknik. Via CONNECT Väst har Martin stöttat västsvenskt näringsliv och dess entreprenörer. Med en unik kombination av affärs-och teknisk erfarenhet, kombinerat med stark kommersiell kunskap har Martin haft ledande roller i tillväxtföretag. 
Co-Funder till BIMobject AB – världens största oberoende BIM-plattform,
co-founder och partner till det medicintekniska företaget Medifactia AB – för mätning av kolontransit enligt den världsledande Transit-Pellets-metoden™ framtagen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Co-Funder till Norberg & Partner Sustainable Group AB.