Nyheter & Pressmeddelande

Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) informerar

Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ), org.nr 559268-0663 (”Norberg & Partner”) vill idag informera att det kommit till vår kännedom att ett av portföljbolagen, Vironova AB (publ) , org.nr 556678-1463, (Vironova), har inlett en konkurs. I samtal med...

Nyhetsutskick Norberg & Partner Life Science AB

Norberg & Partner Life Science portföljbolag visar på stark utveckling Axplock av nyheter ur portföljen Aino Health  Ett finskt välfärdsområde har valt Ainos SaaS-lösning. Avtalet innehåller totalt cirka 12 000 licenser. Implementering beräknas ske under slutet av...

PLEXIAN GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION OM CIRKA 25 MSEK

PLEXIAN GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION OM CIRKA 25 MSEK Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 mars 2021, om en riktad nyemission om 5 274 261 aktier mot en teckningslikvid om cirka 25...