Nyheter & Pressmeddelande

PLEXIAN GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION OM CIRKA 25 MSEK

PLEXIAN GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION OM CIRKA 25 MSEK Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 mars 2021, om en riktad nyemission om 5 274 261 aktier mot en teckningslikvid om cirka 25...