Hållbarhet och avkastning går hand i hand

Långsiktigt värdeskapande kräver en förståelse för risker och möjligheter kopplade till hållbarhet. För oss är det självklart att hållbarhet ingår i vår investeringsfilosofi.

Arbetet med att integrera hållbarhet och bolagsstyrningsfrågor i vår investeringsanalys hjälper oss att identifiera hållbarhetsrisker och bra hållbarhetsarbete som skapar affärsmöjligheter för alla.

För oss betyder hållbarhet att vi kommer att fortsätta driva en framgångsrik verksamhet. Vi tror att vi bara kan uppnå detta genom att ge våra människor möjlighet att blomstra och genom att skydda planeten mot skada och föroreningar.